Torcida

Thiê Rock festeja vitória do Vasco no clássico; vídeo

Vasco, Vascasso, Vascudo! Vascão neles! #vasco #vascodagama #vascoxflamengo

@VascodaGama

@montagensvasco

@lance_vasco

@SuperVasco

Thiê rock, reprodução/twitter

Fonte: Twitter Thiê Rock